เทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

เทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
เทคโนโลยีนำมาใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น การติดต่อทางโทรศัพท์ การประชุมผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยทำให้ชีวิตมีความสะดวกสบายยังช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่าย ลดการใช้น้ำมัน อันเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราทุกคนสามารถช่วยในภาวะโลกร้อน ซึ่งตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่มากๆของโลก การที่ในปัจจุบันทุกๆประเทศนั้นได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในด้านต่างๆเพื่อเป็นการพัฒนาในอุตสาหกรรม การผลิตเครื่องอุปโภคบริโภค รวมไปถึงเรื่องอื่นๆอีกมากมายที่ยังต้องการเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผลให้ประเทศที่ใช้เทคโนโลยีต้องหาวิธีการลดปัญหาที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับเทคโนโลยีทุกชนิดที่ได้นำมาใช้ ซึ่งผลที่ตามมานั้นก็คือปัญหาโลกร้อน ซึ่งขณะนี้เราได้มีการพัฒนานำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในด้านนี้ โดยการลดการใช้ยานพาหนะแล้วหันมาใช้การติดต่อสื่อสารกันแบบอื่นที่ไม่ต้องเดินทางเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิง และทรัพยากรต่างๆอีกมากมายที่ทุกคนใช้ในชีวิตประจำวัน การลดภาวะโลกร้อนเรายังสามารถทำได้อีกหลายๆด้าน ยกตัวอย่างเช่น การนำถุงผ้ามาใช้แทนถุงพลาสติกเมื่อเวลาเราไปซื้อของหรือใส่อุปกรณ์ต่างที่เป็นการลดการใช้ถุงพลาสติก แล้วเรายังสามารถปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับโลกโดยมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการคัดสรรเลือกชนิดพันธ์ และใช้ปุ๋ยธรรมชาติที่หาได้นตำมาใช้ในการปลูก จากปัญหาต่างๆที่ได้เกิดขึ้นมาซึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอันเป็นปัญหาใหญ่ของทุกๆประเทศ จึงได้มีการรณรงค์ให้หันมาใช้เทคโนโลยีเข้ามาประยุกใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการลดในเรื่องอื่นๆที่ก่อให้เกิดปัญหาในด้านนี้ การนใช้เทคโนโลยีนั้น นอกจากจะสะดวกและรวดเร็วยังเป็นการพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสมอง พัฒนาสังคม ประเทศชาติ อีกด้วย
ปัจจุบันนี้ หากทุกๆคนรู้จักนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นั้น จะเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างมากเลย เพราะยิ่งทุกคนช่วยกันลดปัญหารนี้ได้ โลกของเรากห็จะกลับมาเย็นสะบายอีกครั้ง เทคโนโลยีนั้นหากเรานำมาใช้ให้เถกต้องตามหลักก็จะเกิดประโยชน์เป็นอย่างมากแต่หากนำมาใช้แบบผิดๆก็จะเกิดผลเสียมากๆเหมือนกัน เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนควรรู้จักนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องจึงจะทำให้ปัญหาภาวะโลกร้อนหมดสิ้นไปจากโลกนี้

About these ads

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: